Vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Onze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. We zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebouwen en terreinen.

U vindt hier een deel van onze vastgoedportefeuille. Via de verkoopsite van het Rijksvastgoedbedrijf kunt u biedboeken downloaden voor het kopen van vastgoed via openbare inschrijvingen. Ook kunt u zich registreren en zo op de hoogte blijven van nieuw aanbod dat via een openbare verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf wordt verkocht.