Persoonsgegevens die u opgeeft op rijksvastgoedbedrijf.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op rijksvastgoedbedrijf.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u informatie aanvragen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens rijksvastgoedbedrijf.nl gebruikt en waarvoor.

Rijksvastgoedbedrijf.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt rijksvastgoedbedrijf.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Rijksvastgoedbedrijf.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens op overheid.nl.  De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.