Woningbouw

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werkt aan vier gebiedsontwikkelingen die uitgebreide woningbouw mogelijk maakt. Hiermee helpt het Rijk mee aan het oplossen van het woningtekort.

Vergroot afbeelding Artist impression Valkenhorst
Beeld: ©KCAP
Een voorbeeld van hoe het in Valkenhorst eruit kan komen te zien

RVB gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken

De minister wil Rijksvastgoed meer inzetten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, het opwekken van duurzame energie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Om deze taken goed uit te voeren, richt het Rijksvastgoedbedrijf  (RVB) een nieuwe directie op.

Vier plekken

In de provincie Flevoland bezit het Rijk veel grond. In Almere en Lelystad helpt het RVB bij de ontwikkeling van Oosterwold, Pampus en Zuider C. In de provincie Zuid-Holland helpt het RVB om het vroegere vliegkamp Valkenburg te ontwikkelen tot een duurzame nieuwe wijk. Naast de gebiedsontwikkelingen maakt het Rijksvastgoedbedrijf ook woningbouw mogelijk door gebouwen af te stoten aan marktpartijen die deze veranderen in nieuwe plekken om te wonen.