Vastgoedstrategie

Het Rijksvastgoedbedrijf streeft naar een 'toekomstbestendige portefeuille'. Onze vastgoedportefeuillestrategie beschrijft hoe we dit doel willen bereiken. Voor kantoren is de strategie uitgewerkt in regionale masterplannen. Voor vastgoedobjecten van Defensie in het Strategisch Vastgoedplan 2022.