BOEI-inspecties

Onderhouden en beheren van vastgoed is een van de hoofdtaken van het Rijksvastgoedbedrijf. Om te beoordelen welk onderhoud nodig is, voeren we periodiek inspecties uit volgens de RVB BOEI-methodiek (voorheen RgdBOEI®). De BOEI-inspecties integreren verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal inspectierapport. Met inspecties en onderhoud voldoen we aan wettelijke verplichtingen voor onze gebouwen en gebouwgebonden installaties. 

Voordelen RVB BOEI voor klanten en gebruikers

Met de RVB BOEI-methodiek (voorheen RgdBOEI®) kan het Rijksvastgoedbedrijf de kwaliteit van dienstverlening voor klanten en gebruikers van de gebouwen verhogen.

De kwaliteit van dienstverlening stijgt: 

  • Klanten krijgen meer invloed in het proces van inspecties en beheer.
  • Minder overlast voor klanten en gebruikers door minder inspectiemomenten.
  • Integrale afstemming in de planvorming van de deelaspecten brandveiligheid, onderhoud, energie en voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Betere planmatige instandhouding van brandveiligheid, onderhoud, energie en voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Veiligere en gezondere werkomgeving.