Handboek Samenvatting Keuringseisen

Het Handboek Samenvatting Keuringseisen is gebaseerd op actuele wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed en het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over Planbaar Onderhoud, zoals bedoeld in Handboek RVB-BOEI, deel 1: par. 3.4.

De in dit handboek opgenomen eisen, zijn van toepassing op binnen het RVB opgestelde bouw- en installatiedelen op het moment van exploitatie, maar ook leegstand en niet-bewoning van een gebouw. Bouw-, ontwerp, sloopeisen worden uitsluitend vermeld indien zij met bovenstaande verband houden.

Het Handboek Samenvatting Keuringseisen geeft inzicht in de manier waarop aantoonbaar voldaan moet worden aan wet- en regelgeving in de beheerfase van het vastgoed. Het is bedoeld voor alle medewerkers die in dienst zijn bij het RVB of ingehuurd worden door het RVB voor inspectie, administratieve en/of uitvoerende onderhoudswerkzaamheden. Voor de BOEI-inspecteur dient het handboek als onderlegger voor de inspectie van wettelijk vereiste documentatie, zoals aangegeven in het Handboek RVB BOEI-deel 2.