Het Binnenhof

Het Binnenhofcomplex in Den Haag ondergaat een grondige renovatie. De renovatie zorgt voor het behoud van 800 jaar cultureel erfgoed. Na de renovatie kunnen de gebruikers van het Binnenhof weer op een verantwoorde, duurzame en moderne manier werken.

Vergroot afbeelding

Het project Binnenhofrenovatie is verdeeld in drie gebouwdelen. De grafelijke zalen vallen buiten de huidige renovatie. Het monumentale Binnenhofcomplex omvat zo’n 4000 vertrekken, ruimten, kamers, zalen, gangen, zolders en kelders. Het totale vloeroppervlak is bijna 90.000 m2 groot. De gebouwen zijn voor het grootste deel hoog monumentaal.

Het uitgangspunt is de renovatie ‘sober en doelmatig’ uit te voeren. De renovatie is noodzakelijk omdat het monument ernstige technische en bouwkundige gebreken heeft. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken verblijven tijdens de renovatie elk in een tijdelijk onderkomen. Zo kan het democratische proces onverstoord doorgaan.

Het Rijksvastgoedbedrijf is als eigenaar en beheerder opdrachtgever van de renovatie. We werken daarbij samen met verschillende marktpartijen, zoals aannemers, architectenbureaus en adviesbureaus. Het Rijksvastgoedbedrijf contracteert de uitvoerders na advies van de rijksbouwmeester en na instemming van de gebruikers van het Binnenhof.