Belastingen en heffingen voor vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf betaalt belastingen en heffingen aan gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk voor het vastgoed dat het Rijk in eigendom heeft of gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om aanslagen voor defensieterreinen en kantoren van de Rijksoverheid.