Ontwikkelen & herbestemmen

Het Rijksvastgoedbedrijf is op diverse plekken in het land actief en kiest daarbij vaak voor een gebiedsgerichte aanpak. Veelvoorkomende thema’s zijn duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen. We werken daarbij samen met andere ministeries, regio’s, provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen.

Gebiedsgericht werken: de slimme route in Vught

Penitentiare Inrichting Vught
Beeld: Bas Kijzers

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught krijgt een extra uitgang, speciaal voor het transport van gedetineerden. Bomen blijven – tot vreugde van natuurbeschermers – zo gespaard. ‘Dat is Gebiedsgericht werken: samen oplossingen zoeken.’

Lees meer

'Een bijzondere omgeving waar mensen gelukkig kunnen worden'

De Katwijkse gemeenteraad stelde juli 2022 het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Valkenhorst vast. Daarmee kan begonnen worden met de bouw van 5600 nieuwe woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) investeert naast het woongebied ook in Unmanned Valley, het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen. Het RVB, nu nog eigenaar van de grond, verheugt zich op een unieke ontwikkelopgave.

Lees meer

Als grootste vastgoedorganisatie van het land dragen we bij aan een beter Nederland. We gaan verder dan functioneel, betaalbaar bouwen en beheren. We richten ons ook op gezond, leefbaar en duurzaam ontwikkelen.