Ontwikkelen & herbestemmen

Het Rijksvastgoedbedrijf is op diverse plekken in het land actief en kiest daarbij vaak voor een gebiedsgerichte aanpak. Veelvoorkomende thema’s zijn duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen. We werken daarbij samen met andere ministeries, regio’s, provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen.

Gebiedsgericht werken: de slimme route in Vught

Vergroot afbeelding Penitentiare Inrichting Vught
Beeld: Bas Kijzers

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught krijgt een extra uitgang, speciaal voor het transport van gedetineerden. Bomen blijven – tot vreugde van natuurbeschermers – zo gespaard. ‘Dat is Gebiedsgericht werken: samen oplossingen zoeken.’

Lees meer

Als grootste vastgoedorganisatie van het land dragen we bij aan een beter Nederland. We gaan verder dan functioneel, betaalbaar bouwen en beheren. We richten ons ook op gezond, leefbaar en duurzaam ontwikkelen.

Gebiedsontwikkeling en herbestemming

In onze gebiedsontwikkelingen zoeken we naar evenwicht tussen functies als wonen, natuur en landschap, waterberging, infrastructuur en duurzame energieopwekking. Zo draagt de gebiedsontwikkeling bij aan de ruimtelijke opgaven waar ons land voor staat.

Terreinen en gebouwen die niet langer in gebruik zijn bij de Rijksoverheid kunnen wij afstoten. Door gebiedsontwikkeling en herbestemming zorgen we dat de voorwaarden voor geïnteresseerde partijen zo zijn, dat aankoop interessant wordt. We nemen de grootste risico’s weg door bijvoorbeeld samen met gemeenten te zorgen voor stedenbouwkundige randvoorwaarden. Via de afspraken die we maken met andere partijen, zorgen we dat we terreinen en gebouwen in goede handen achterlaten als wij deze verkopen.