Veiligheid & veilig bouwen

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt instrumenten om risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) zoveel mogelijk te beperken bij bouw, beheer en gebruik van gebouwen. De instrumenten worden voorgeschreven aan onze opdrachtnemers en gebruikt door andere vastgoedbeheerders.

'De bouw heeft grote veiligheidsstappen gezet'

Beeld: Bas Kijzers

De veiligheid in de bouw is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Noodzakelijk, en zeker niet vanzelfsprekend. Daarin speelt het Rijksvastgoedbedrijf, samen met de bouwwereld, een belangrijke rol. 'We komen van ver', stelt safety officer Frans van Ekerschot.

Lees meer

Stappenplan veiligheid en gezondheid vernieuwd

Martijn van der Donk op bouwterrein EMA
Beeld: Erik Jansen

Het Rijksvastgoedbedrijf vernieuwt het Stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor bouw- en onderhoudsproces. Projectleiders krijgen zo praktische handvatten om veiligheid in ontwerp- én beheerfase te waarborgen. V&G adviseur Dea Snoeijer is medeverantwoordelijk voor de update: ‘Veiligheid in de bouw is essentieel.’

lees meer

Nieuwe richtlijn demontage liften gepubliceerd

Liftinspectie
Beeld: Bas Kijzers

Het Rijksvastgoedbedrijf en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontagebranche hebben gezamenlijk een Richtlijn Demontage Liften opgesteld. Deze richtlijn is bedoeld om een veilige demontage van liften en gelijksoortige (vast opgestelde) installaties te waarborgen.

Lees meer

Veilig bouwen

De bouw is een bedrijfstak waar nog (te) veel ongevallen voorkomen. Ook na de bouw kunnen gebreken in de constructie, slechte brandveiligheid of bijvoorbeeld een gebrek aan controle leiden tot letsel en bedrijfsschade.