Contracten & contractvormen

Contractvormen zijn afhankelijk van aard, omvang en risico’s van de opdracht. Bij meer ingewikkelde projecten wordt ontwerp, realisatie en mogelijk meerjarig onderhoud en financiering in één contract aanbesteed. Relatief eenduidige opdrachten worden in bestek aangeboden.

Rijksvastgoedbedrijf verruimt regeling inschrijfvergoeding

Vergroot afbeelding Rechtbank Amsterdam op zomerse dag, foto: Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd.
Beeld: Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd
De Rechtbank Amsterdam is aanbesteed in een DBFMO-contract.

De maximale tegemoetkoming voor inschrijvingskosten van 1 miljoen euro bij DBFMO-contracten vervalt per 26 juni 2022. Marktpartijen kunnen hierdoor in aanmerking komen voor een hogere tegemoetkoming in de kosten bij contracten waarin ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer van een gebouw zijn ondergebracht.

Lees meer

Contractenbuffet

Naast bouwopdrachten verstrekt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) advies- en onderzoeksopdrachten, opdrachten voor directie en toezicht en opdrachten voor het beheer van leegstaand vastgoed.

Het RVB gebruikt standaard contractvormen die continu worden verbeterd: ons ‘contractenbuffet’. Zo blijven de processen beheersbaar en is het RVB voorspelbaar naar de markt toe.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt met de volgende standaard contracten en voorwaarden:

Vergroot afbeelding

Een grafische weergave van het contractenbuffet van het Rijksvastgoedbedrijf.

Past Performance

Bij het beoordelen van de prestaties van opdrachtnemers in een contract of project maakt het Rijksvastgoedbedrijf gebruik van de methode Past Performance.

Onze huidige methode voor Past Performance kijkt vooral naar de volgende aspecten:

  • Planmatig werken,
  • Deskundigheid en kwaliteit,
  • Samenwerking, communicatie en organisatie
  • Veiligheid en gezondheid