Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs 2011 (ABAA DNR 2011)

Deze ABAA DNR 2011 zijn de Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan architecten en adviseurs. Deze bepalingen worden gehanteerd bij opdrachten die worden verleend op basis van "De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur" (DNR 2011) van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NL Ingenieurs.