Het kan zijn dat in documenten nog de namen van de vastgoeddiensten Dienst Vastgoed Defensie, Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en directie Rijksvastgoed staan. Daar dient u dan het Rijksvastgoedbedrijf te lezen.  Alle taken en bevoegdheden van deze diensten zijn namelijk bij de fusie op 1 juli 2014 overgegaan naar het Rijksvastgoedbedrijf.

309 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief: Duurzaamheidsaspecten Renovatie Binnenhof

Op 10 april 2018 heeft de voorzitter van de Tweede Kamer het verzoek van het lid Wassenberg overgebracht aan staatssecretaris...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2018

Documenten prijsvraag park Huis Doorn

Het Definitief Ontwerp (DO), 2017 van park Huis Doorn vindt u in de bijlage onderaan de pagina.

Publicatie | 15-05-2018

Prijsvraag park Huis doorn, oproep aan ontwerpers

Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor de...

Video | 15-05-2018

Aanvraagformulier veiling huurrechten benzinestations 12 september 2018

Brochure | 01-04-2018

Brochure Veiling huurrechten. Benzinestations langs rijkswegen 2018

In deze brochure vindt u informatie over de locaties, de toelatingsvoorwaarden en de veilingprocedure van de veiling op 12...

Brochure | 01-04-2018

Kamerbrief Basisrapportage Renovatie Binnenhof

Zoals toegezegd in de brief van 23 november 2016 (Kamerstuk 34 293, nr. 31), informeert staatssecretaris Knops de Tweede Kamer...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2018

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het...

Richtlijn | 01-03-2018

Handboek RVB BOEI-inspecties Energie- en duurzaamheidstabel Deel 1

Het RVB heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze...

Richtlijn | 01-03-2018

Handboek RVB BOEI-inspecties Deel 1 Algemeen

Het RVB heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze...

Richtlijn | 01-03-2018

Modeldocumenten Veiligheid en Gezondheid (V&G)

Om het proces Veiligheid en Gezondheid (V&G-proces) in goede banen te leiden, heeft het Rijksvastgoedbedrijf modeldocumenten...

Richtlijn | 01-03-2018

Blijf op de hoogte