Het kan zijn dat in documenten nog de namen van de vastgoeddiensten Dienst Vastgoed Defensie, Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en directie Rijksvastgoed staan. Daar dient u dan het Rijksvastgoedbedrijf te lezen.  Alle taken en bevoegdheden van deze diensten zijn namelijk bij de fusie op 1 juli 2014 overgegaan naar het Rijksvastgoedbedrijf.

Onze online magazines (Kei en Jaarverslag) vindt u in een aparte omgeving: magazines.rijksvastgoedbedrijf.nl

327 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanvraagformulier veiling huurrechten benzinestations 12 september 2018

Brochure | 01-04-2018

Brochure Veiling huurrechten. Benzinestations langs rijkswegen 2018

In deze brochure vindt u informatie over de locaties, de toelatingsvoorwaarden en de veilingprocedure van de veiling op 12 ...

Brochure | 01-04-2018

Kamerbrief Basisrapportage Renovatie Binnenhof

Zoals toegezegd in de brief van 23 november 2016 (Kamerstuk 34 293, nr. 31), informeert staatssecretaris Knops de Tweede Kamer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2018

Handboek RVB BOEI-inspecties Energie- en duurzaamheidstabel Deel 1

Het RVB heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze ...

Richtlijn | 01-03-2018

Handboek RVB BOEI-inspecties Deel 1 Algemeen

Het RVB heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze ...

Richtlijn | 01-03-2018

Modeldocumenten Veiligheid en Gezondheid (V&G)

Om het proces Veiligheid en Gezondheid (V&G-proces) in goede banen te leiden, heeft het Rijksvastgoedbedrijf modeldocumenten ...

Richtlijn | 01-03-2018

Instructie Brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) Versie 2.0

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden als het gaat om de processen rond de brandmeldinstallatie (BMI) en de ...

Richtlijn | 19-02-2018

Intentieverklaring warmte en koude energievoorziening Arnhem

Intentieverklaring voor een haalbaarheidsonderzoek om een duurzame warmte en koude energievoorziening te realiseren in de wijk ...

Convenant | 12-02-2018

Diverse rapporten voorbereidingsfase renovatie Binnenhof

Rapport | 21-12-2017

Constructeur bij het Rijksvastgoedbedrijf

Hoe is het om als constructeur bij het Rijksvastgoedbedrijf te werken? Aan het woord zijn Annemarie Hoogervorst, Bianca Derkzen ...

Video | 13-12-2017