Handboek RVB BOEI-inspecties Deel 1 Algemeen

Het RVB heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze inspectiemethode is in het handboek RVB-BOEI vastgelegd. Het handboek biedt inspecteurs alle instructies en achtergrondinformatie die nodig zijn om inspecties volgens de voorgeschreven methode te kunnen uitvoeren. Het handboek RVB-BOEI bestaat uit drie delen. Dit is Deel 1 – Algemeen. Deel 1 is algemeen en bestemd voor zowel de integrale vastgoedinspecteur als –adviseur. De in deel 1 beschreven inspectiemethode stelt de integrale vastgoed
inspecteur in staat om aan de eisen van objectiviteit en betrouwbaarheid te kunnen voldoen.

RVB BOEI in 3 delen

Het handboek RVB BOEI bestaat uit drie delen:

 • Deel 1 - Algemeen, beschrijving van beleid en inspectiemethode voor de BOEI thema’s brand, onderhoud, energie & duurzaamheid en inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Deel 2 - discipline specifieke beschrijving voor de integraal inspecteur vastgoed en spitst zich toe op het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens per BOEI thema.
  • Deel 2a – Bouwkunde
  • Deel 2b - Elektrotechniek
  • Deel 2c - Werktuigbouw
  • Deel 2d - Transport
  • Deel 2e – Beeldende kunst
 • Deel 3 – van inspectie naar ISHP, beschrijving voor de integraal adviseur vastgoed en spitst zich toe op de totstandkoming van een instandhoudingsplan (ISHP).