Utrecht, Herman Gortercomplex

Het Rijk wil met het Herman Gortercomplex een ambitieus energiezuinig project realiseren in het logistieke centrum van Nederland, in drie gebouwen aan de Herman Gorterstraat. De drie vrijstaande kantoorgebouwen worden daarvoor getransformeerd tot één groot energiezuinig rijkskantoor waar meer dan 2000 mensen effectief en met plezier kunnen werken. Vanaf medio 2023 nemen verschillende instanties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) gefaseerd hun intrek in dit rijkskantoor.

Utrcht, Herman Gortercomplex
Beeld: Hans Roggen

Kenmerken

 • Adres: Herman Gorterstraat 5, 55 en 75, 3511 EW  Utrecht
 • Functie: Rijksverzamelkantoor
 • Vloeroppervlakte (bvo): 37.248 m² bvo
  • Herman Gorterstraat 5: 17.552 m² bvo
  • Herman Gorterstraat 55: 8.686 m² bvo
  • Herman Gorterstraat 75: 11.020 m² bvo
 • Bouwjaar:
  • Herman Gorterstraat 5: 1998 (eigendom Rijksvastgoedbedrijf)
  • Herman Gorterstraat 55: 1996 (gehuurd door Rijksvastgoedbedrijf)
  • Herman Gorterstraat 75: 1997 (gehuurd door Rijksvastgoedbedrijf)
 • Opdrachtgever: Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van BZK, met gebruiker: Ministerie van  Justitie en Veiligheid
 • Architecten:
  • H. Klunder Architecten (HG 5)

  • van Tilburg en partners (HG 55)

  • Buro voor architektuur en stedebouw ir. G.A. Schiller BV (HG 75)

 • Contractvorm: Design Build Maintain (15 jaar onderhoud) + energie
 • Planning:
  • 5 juli 2018: publicatie vooraankondiging van de aanbesteding Herman Gortercomplex op TenderNed
  • 28 september 2018: start aanbesteding met de uitnodiging op Tenderned aan marktpartijen om zich aan te melden.
  • 14 februari 2019: start dialoog. Vier geschikte partijen hebben zich aangemeld voor de aanbesteding. Met deze partijen zijn we, na een intensieve voorbereiding, op 14 februari 2019 gestart met dialoogronden.
  • Eind september/begin oktober 2019 gunning na beoordeling
  • 2019 - 2024 ontwikkeling en realisatie
  • Medio 2023: Het eerste deel van het complex wordt in gebruik genomen.
  • 2e helft 2024: Eindoplevering van het totale complex
  • 2024 – 2039: onderhoudsfase

Aanleiding

De Herman Gorterpanden zijn tussen 1996-1998 opgeleverd. Daarmee is een natuurlijk moment aangebroken om het gebouwcomplex grootschalig te renoveren en verduurzamen. Ook biedt dit moment de kans om de panden te laten voldoen aan de nieuwste rijkskaders zoals de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). Het gebied nabij station Utrecht Centraal - waar het Herman Gortercomplex ligt - maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht en sluit aan bij de toekomstige gebiedsontwikkeling ‘Moreelse Tuinen’. Daarnaast past de ontwikkeling van dit rijkskantoor in het programma 'Compacte Rijksdienst' dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. Vanuit het motto ‘efficiënt & aantrekkelijk’ maakt het nieuwe rijkskantoor een besparing mogelijk op de kosten van de rijkshuisvesting.

Ambities

We willen kwalitatieve en esthetische huisvesting realiseren. Een belangrijke ambitie is het energieneutraal maken van het eigendomspand HG5. De huurpanden HG55 en HG75 worden zeer energiezuinig gemaakt (BENG). De architectonische, stedenbouwkundige en energie ambities zijn integraal met elkaar vervlochten. We onderkennen samen met de markt dat we in de bouw een andere manier van samenwerken nodig hebben om onze doelen te behalen. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de RVB Marktvisie en een op het project toegesneden ambitie 'samenwerken'.