Kader systeemgerichte contractbeheersing (SCB) Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf past in steeds meer contracten systeem­gerichte contractbeheersing (SCB) toe om meer grip op de marktpartijen te krijgen; de afgesproken kwaliteit te garanderen; en de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagement bij de partij te leggen die er de meeste invloed op heeft: de opdrachtnemer.

Als we SCB toepassen, werken we volgens het RVB Kader SCB’

Als de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsmanagement bij de opdrachtnemer ligt, is SCB de methode van contractmanagement. Het Kader SCB beschrijft onze uniforme werkwijze en afspraken, en geeft aan op welke contracten SCB van toepassing is. In het Kader SCB is de interactie met de opdrachtnemer een belangrijk onderdeel. Dit draagt bij aan de ambitie van de Marktvisie.

  • Vragen over het Kader SCB kunt u insturen via het contactformulier SCB op https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/scb