Aanbevelingen markt aanbesteding onderhoud Defensie

Onder de noemer ‘Krachtig aanbesteden: samen en met de markt’ was er op 14 juni 2018 een marktconsultatie. De aanbevelingen van marktpartijen tijdens deze marktconsultatie zijn gebundeld in een folder. Deze folder omvat tips en suggesties voor de gebundelde aanbesteding van het onderhoud van defensievastgoed.

Het gaat er uiteindelijk om hoe het Rijksvastgoedbedrijf de beste invulling geeft aan de aanbesteding, het contract en het onderhoud. Daar waar mogelijk probeert het Rijksvastgoedbedrijf de aanbevelingen uit de markt om te zetten in concrete acties. Zo wordt met een kleine groep vanuit de markt verder gekeken naar hoe samen contracten te maken. Bij de komende aanbestedingen in het bundelingsprogramma laat het Rijksvastgoedbedrijf zien wat met de aanbevelingen is gedaan.