Rijksvastgoedbedrijf zoekt bedrijven voor onderhoud waterinstallaties

Onderhoudsbedrijven opgelet: het Rijksvastgoedbedrijf publiceert begin februari 2019 een aanbesteding op TenderNed voor een raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden op defensielocaties voor leidingwaterinstallaties en proceswaterinstallaties.

Vergroot afbeelding Watersysteem Vliegbasis Woensdrecht
Beeld: Erik Jansen

Het gaat om de tweede aanbesteding van het Bundelingsprogramma onderhoud Defensie: ‘Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden op het gebied van leiding- en proceswaterinstallaties op Defensie locaties’. We zoeken voor deze raamovereenkomsten no-nonsense doeners, die gericht zijn op samen, openheid en resultaat.

Bij de raamovereenkomst gaat het vooral om preventief en correctief onderhoud, keuringen en extra opgekomen werkzaamheden aan deze installaties.

Op 14 juni 2018 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie over aanbesteding onderhoud vastgoed Defensie. De aanbevelingen uit deze marktconsultatie, zijn gebundeld in een folder. Dit doen we met deze aanbevelingen:

Aanbevelingen Contractmanagement en contractbeheer

  1. Besteed een contract aan dat gericht is op samenwerking, zowel tussen opdrachtnemer en het Rijksvastgoedbedrijf, als tussen de opdrachtnemers onderling (mkb en grotere partijen).
  2. Streef naar coöperatieve, dynamische contractvormen- in plaats van statisch directief- en heb tijdens de uitvoering van het contract oog voor datgene waar de praktijk om vraagt.
  3. Werk proactief en gedurende de contractduur in gezamenlijk­heid aan het voorkomen van incidenten en acteer transparant en op basis van vertrouwen in het oplossen ervan.

Het RVB geeft invulling aan deze aanbevelingen door een raamovereenkomst aan te besteden. Binnen de raamovereenkomst worden deelopdrachten verstrekt, waarbij vóór opdrachtverstrekking de deelopdracht aan de opdrachtnemer wordt toegelicht. Zo bevorderen we de samenwerking en de dialoog. Daarnaast wordt naast onderhoud, ook allerlei installatiewerk aan de leiding- en proceswaterinstallaties opgenomen in de scope. De raamovereenkomst wordt hierdoor dynamischer en er kan beter ingespeeld worden op de praktijk. Ook wordt er voortdurend gestuurd op de kwaliteit van het drinkwater, waardoor de veiligheid wordt verhoogd en incidenten worden voorkomen.

Aanbevelingen Veiligheid

  1. Keuringswerkzaamheden meer spreiden over het jaar.

De raamovereenkomst kent een looptijd van 8 jaar. Door deze looptijd wordt de opdrachtnemer de mogelijkheid geboden de keuringswerkzaamheden per jaar meer te spreiden.

Update: Op 28 februari 2019 publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf op TenderNed de Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden van leiding- en proceswaterinstallaties op Defensie locaties