Rijksvastgoedbedrijf zoekt bedrijven voor onderhoud aan gebouwen en installaties

Bouw- en onderhoudsbedrijven opgelet: het Rijksvastgoedbedrijf publiceert eind april een aanbesteding op TenderNed voor een raamovereenkomst voor projectmatig onderhoud en functionele aanpassingen aan gebouwen of de installaties in gebouwen. Het gaat om verschillende Defensielocaties in Nederland voor een periode van vier jaar.

Avenue Ceramique 125, Maastricht schilder- en onderhoudswerk

Het zijn projectmatige, multidisciplinaire werkzaamheden tot €1.500.000 voor het onderhoud aan een gebouw of de installaties in een gebouw.

Het is de vierde aanbesteding van het Bundelingsprogramma onderhoud Defensie. We zoeken voor deze raamovereenkomsten no-nonsense doeners, die gericht zijn op samen, openheid en resultaat.

Op 14 juni 2018 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie over aanbesteding onderhoud vastgoed Defensie. De aanbevelingen uit deze marktconsultatie, zijn gebundeld in een folder. Voor deze derde aanbesteding doen we dit met de aanbevelingen:

Rijksicoon 'Oog 1008 '

Grote en kleine werken

  • Besteed het vastgoed van Defensie en Rijk gezamenlijk aan in één aanbesteding, zodat een mix van beide portefeuilles ontstaat.

  • Besteed (micro)percelen aan die marktpartijen uit het MKB ook werkelijk aan kunnen (behapbaar).

  • Stel een nadere uitvraag binnen de raamovereenkomst in dialoog met de opdrachtnemer samen.

In de aanbestedingsdocumenten nemen we op dat het gaat om vastgoed van Defensie en het Rijk. Bovendien is de opdracht opgedeeld over de regio’s en in percelen onderverdeeld zodat marktpartijen uit het midden- en kleinbedrijf de behoefte kunnen invullen. Daarnaast is in de raamovereenkomst opgenomen om met contractpartijen in dialoog te gaan voordat er een prijsvoorstel komt.

Rijksicoon '1048 zandloper'

Contractmanagement en -beheer

  • Besteed een contract aan dat gericht is op samenwerking, zowel tussen opdrachtnemer en het Rijksvastgoedbedrijf, als tussen de opdrachtnemers onderling (MKB en grotere partijen).
  • Streef naar coöperatieve, dynamische contractvormen – in plaats van statisch directief – en heb tijdens de uitvoering van het contract oog voor datgene waar de praktijk om vraagt.
  • Werk proactief en gedurende de contractduur in gezamenlijkheid aan het voorkomen van incidenten en acteer transparant en op basis van vertrouwen in het oplossen ervan.

In het contract is opgenomen dat in de voorbereiding van de werkomschrijving de partijen deelnemen in dialooggesprekken met het RVB en de gebruiker. De verwachting is dat dit de samenwerking tussen de belanghebbenden zal stimuleren. Hiermee kunnen marktpartijen zich profileren. Bovendien bevordert dit ook de waardering en het vertrouwen onderling.

Inschrijven via Tenderned

Deze animatie legt uit waar je rekening mee moet houden en hoe je je moet voorbereiden als je wilt deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf via Tenderned.

Inschrijven via Tenderned

Wil je deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf?
Dan schrijf je je in via Tenderned.nl.
Om te beginnen moet je over e-herkenning beschikken.
Daarnaast is deelnemen aan een aanbesteding een tijdrovende klus die precisie vergt.
En elke procedure is anders.
Lees je daarom grondig in om te voorkomen dat er dingen mis gaan.
Lees bij deelname grondig de aanbestedingsleidraad...
en zorg dat de documenten compleet zijn.
Zijn er nog derden of combinanten die documenten moeten indienen?
Zijn alle documenten ondertekend door de juiste, bevoegde personen?
En zijn alle documenten ook nog geldig?
Upload dan alles en vergeet niet om op “Verzenden” te drukken!
Uploaden kan even duren.
En te laat is ook echt te laat.
Bereid je daarom goed voor.
Lees de aanbestedingsleidraden op Tenderned en stel vragen bij onduidelijkheden.