Park Huis Doorn, Herstel monumentaal park, Voorlopig Ontwerp

Het voorlopig ontwerp (VO) geeft inzicht in de diverse gemaakte plan- en ontwerpkeuzes en de uitwerking voor de verschillende deelgebieden in het park. In een vervolgfase van het project zal het VO verder worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.