Ontwerp park Huis Doorn klaar

Eind dit jaar start het Rijksvastgoedbedrijf met een grondige renovatie van het park rond het rijksmuseum Huis Doorn. Dat is noodzakelijk om dit groene rijksmonument in stand te houden. Het is de bedoeling dat het weer een fraai geheel wordt van lanen, bospercelen, zichtlijnen, open ruimtes en gebouwen. Met deze renovatie krijgt het park ook weer de allure van vroeger terug.

Impressie Schwebebrug in Park Huis Doorn, Doorn
Beeld: Chris Rodenburg
Impressie Schwebebrug in Park Huis Doorn, Doorn

Het voorlopig ontwerp voor het herstel van het park is inmiddels klaar. Het Rijksvastgoedbedrijf presenteert dit ontwerp woensdag 29 juni op een informatiebijeenkomst voor iedereen die belangstelling heeft.

Informatiebijeenkomst park Huis Doorn
Datum woensdag 29 juni
Tijd 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats Koningshof, Kerkplein 1, Doorn

Herstel hard nodig

Op dit moment liggen het park en het bos er verwaarloosd bij. Doordat er aan sommige bosgedeelten al 20 jaar niks is gedaan, staan die op instorten. Andere bomen zijn al 200 jaar oud en aan het eind van hun levensduur. Ook zijn er halverwege vorige eeuw bomen geplant op plekken waar ze niet horen; ze zetten andere bomen in de schaduw of doorbreken de oorspronkelijke zichtlijnen. Het kappen van oude en planten van nieuwe bomen is daarom een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van het park. Verder komen er nieuwe wandelpaden en worden bestaande paden en zichtlijnen teruggebracht. In de grachten en vijvers moet de waterstand omhoog en de waterkwaliteit beter.

Nog niet te laat

In 2010 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het beheer van het park en bos overgenomen. Uit een inventarisatie blijkt dat er wel veel mis is, maar het is nog niet te laat voor herstel. De werkzaamheden starten eind 2016 en duren ongeveer zeven jaar. Er is 3,5 miljoen euro voor uitgetrokken, bovenop de normale onderhoudskosten van 180.000 euro per jaar.

Update 22 november 2017: Definitief ontwerp voor renovatie park Huis Doorn