‘Wij hebben er belang bij de bouw te industrialiseren’

Duurzaamheid en digitalisering zijn twee belangrijke thema’s op de RVB Marktmiddag 2024 voor Marc Unger, hoofd Inkoop en Contractmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf. ‘Op het gebied van digitalisering hebben we echt stappen gezet.’

Vergroot afbeelding Marc Unger, hoofd inkoop en contractmanagement
Beeld: RVB/Erik Jansen

Wat zijn belangrijke thema’s op de RVB Marktmiddag?

‘Duurzaamheid was vorig jaar al een groot thema op de Marktmiddag. Die ontwikkeling zet verder door. We zeggen nu: we bouwen duurzaam of we bouwen niet. Dat is dus echt een stevige focus op duurzaamheid. We hebben ook de Routekaart verduurzamen opgesteld waarin we aangeven hoe we de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs voor 2050 willen halen. En het leuke is dat we uit de sector vaak een aanmoediging krijgen. Duurzaamheid is echt iets waar bedrijven al duidelijk in geïnvesteerd hebben. Ze zeggen: wij kunnen misschien nog iets meer dan jullie durven vragen. Wij zoeken altijd de balans. Dus aan de ene kant wil je graag de ambitie hoog trekken, maar je wilt die ook niet zo hoog leggen dat geen bedrijf het mogelijk kan maken.’

Er zijn veel workshops over digitalisering. Waarom?

‘Op het gebied van digitalisering hebben we echt stappen gezet. We zullen het op de Marktmiddag hebben over onze i-strategie waarmee wij aangeven op welke manier wij onze digitalisering vorm willen geven. De i-strategie gaat over hoe we met data omgaan, denk aan gebiedsinformatie. En hoe we digitalisering gebruiken voor ons vastgoed en ons werk. Dus dat je bijvoorbeeld aangeeft wat voor installaties erin zitten en welke materialen we zouden kunnen hergebruiken over tien jaar. En natuurlijk gaat het ook over digitale samenwerking met marktpartijen. Op de Marktmiddag is er een workshop over het DIT-programma. Die afkorting staat voor Digitale Instandhouding Transitie.’

Wat houdt het programma Digitale Instandhouding Transitie in?

‘Het geeft eigenlijk weer hoe het met een gebouw gaat. Het gaat niet alleen om een overzicht van wat we in onze portefeuille hebben, maar ook hoe het staat met het onderhoud. Vaak moeten we nu nog twee systemen starten om gegevens te raadplegen en toe te voegen. We maken het met DIT veel simpeler en dat zal ons en de marktpartijen veel tijd schelen.’

Is het ook belangrijk voor geïntegreerde instandhoudingscontracten?

‘Daar willen we dit programma inderdaad gebruiken. Met geïntegreerde instandhoudingscontracten krijgen partijen meer verantwoordelijkheid om een gebouw op een bepaald niveau te houden. Zo’n contract houdt in dat één bedrijf tot vijftien jaar al het onderhoud voor een vastgoedcomplex doet. Dat betekent dat je als bedrijf meer verantwoordelijkheid hebt en dat je ook meer regie moet krijgen. Om dat mogelijk te maken, hebben partijen behoefte aan goede informatie. En ook dat die informatie makkelijk toegankelijk, juist en volledig is. Een groot voordeel van DIT zal zijn dat het relatief weinig werk kost om die informatie te krijgen. Daarna kun je de data verrijken als activiteiten zijn uitgevoerd. De bedoeling is dat je vervolgens op basis van de data beter kunt anticiperen op onderhoud. Onze ambitie is dat onderhoud voorspelbaarder is. Zo voorkom je storingen en minder storingen is voor iedereen beter.’

Wanneer begint het RVB met de eerste geïntegreerde instandhoudingscontracten?

‘Halverwege dit jaar starten we de eerste aanbestedingen. We zijn het afgelopen half jaar het land in gegaan om hierover te praten. We hebben MKB Marktmiddagen georganiseerd in Groningen, Lunteren en Tilburg. Dat was heel erg interessant. De ontmoetingen maken contracten minder abstract. En ik wil graag benadrukken dat het midden- en kleinbedrijf (mkb), net als het grootbedrijf, heel erg belangrijk is voor het RVB. Twee derde van wat het RVB uitgeeft, gaat naar het mkb. Tijdens de mkb-dagen kregen we hele praktische verbetersuggesties. Bedrijven vertelden dat ze bij het inschrijven voor een aanbesteding soms nog niet alle certificaten hebben om aan te tonen dat ze veilig werken. Als tip hebben ze ons meegegeven: geef ons wat meer ruimte als het contract is gesloten om die certificaten te verwerven. Er is altijd een overdracht en inregeltijd. Die periode kun je benutten om de certificaten te halen.’

Vergroot afbeelding Marc Unger op de RVB Marktmiddag 2023
Beeld: RVB/Frank van Beek

Wat is het leukste aan de RVB Marktmiddag?

‘De interactie! We kennen elkaar natuurlijk, maar je ontmoet ook weer nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Wat we ook doen, is Het Goede Gesprek. Daarin bespreken we hoe het met de samenwerking gaat, welke verbeteringen mogelijk zijn. Wij staan open voor kritische feedback. Ik vind het belangrijk dat partijen zich gehoord voelen. Ik vind deze gesprekken echt superleuk.’

Goede samenwerking is belangrijk voor het RVB?

‘We moeten samenwerken. Kijk bijvoorbeeld naar de tekorten op de arbeidsmarkt. Historisch gezien hebben we echt een hele krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat wij er belang bij hebben om de bouw te industrialiseren. Dat houdt in dat je niet op de bouwplaats alles maakt, maar in een fabriek al onderdelen voorbereidt. Dat vergt investeringen van marktpartijen. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat je die investeringen op de lange termijn terugverdient. De markt heeft een partner en een visie nodig voor een samenwerkingsmodel waarin je industrieel kunt gaan werken. Wij vinden dat we daar de basis voor kunnen leggen met een programmatische aanpak.’