RVB Marktmiddag 2024: ‘schaarste en risicoverdeling’

‘Wat ons allemaal bezighoudt, is de schaarste aan mensen en middelen’, zegt Majorie Jans van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Over deze onderwerpen en nog veel meer gaat het RVB op 15 april in gesprek op de Marktmiddag 2024 in Utrecht.

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Frans van Beek

‘Ik verheug mij op de RVB Marktmiddag’, zegt Majorie Jans, directeur Transacties en Projecten van het RVB. Ontmoeten, uitwisselen en netwerken, dat is voor Jans de essentie van de Marktmiddag. ‘Veel onderwerpen zijn al jaren actueel’, zegt Jans. ‘Zoals duurzaamheid en digitalisering. Goed om elkaar over en weer blijvend te informeren. RVB-collega’s zullen weer interessante workshops en presentaties voorbereiden. Wat mij als directeur Transacties en Projecten momenteel persoonlijk bezighoudt en waar ik de Marktmiddag als podium voor wil gebruiken is de schaarste aan capaciteit en de risicoverdeling bij projecten die steeds complexer worden.’

Markt maximaal faciliteren

‘Schaarste aan mensen en middelen is een uitdaging voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. We kunnen inzetten op het werven van extra personeel, maar dat is niet zomaar ingevuld en ook niet voldoende. We moeten als partners optreden om mensen op te leiden en te interesseren voor onze mooie sector. En we zullen moeten kijken hoe we met technologie en innovaties de projecten toch volgens plan en planning kunnen realiseren. Dat is niet makkelijk en zal veel inzet vragen, maar als grootste opdrachtgever willen we hier wel onze verantwoordelijkheid pakken. Wij zullen waar mogelijk de markt maximaal faciliteren en dingen mogelijk maken. In nauw overleg.’

Elektrische kraan?

‘Neem investeringen in innovaties. Om die investeringen voor de markt rendabel te maken, is de wijze waarop wij opdrachten in de markt zetten bepalend. We kijken naar hoe we meer voorspelbaar zijn in het werk dat er aan komt en hoe we continuïteit kunnen garanderen. Een elektrische kraan aanschaffen bijvoorbeeld loont als er werk en inkomsten tegenover staan.’

‘Waar het gesprek dus vaak over gaat, is risicoverdeling. Want er wordt best veel gevraagd van ons en van de markt. De projecten worden complexer. Daarnaast zijn er de maatregelen van onder andere de nieuwe Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging en de eisen die gesteld worden aan veiligheid. Hoe houd je het allemaal behapbaar? En hoe blijf je als opdrachtgever aantrekkelijk? Met deze vraagstukken houden mijn collega’s en ik ons volop bezig. In nauwe dialoog met de markt. Dus ook op de Marktmiddag.’

Naar elkaar luisteren

‘Ik vind de Marktmiddag heel waardevol’, benadrukt Jans. ‘En ik niet alleen gelukkig. Onze gasten van vorig jaar gaven allemaal aan dit jaar weer te komen. Het RVB wil ervaringen en opgedane kennis op de Marktmiddag delen. Ook bespreken we wat we met de input van vorig jaar hebben gedaan. Welke concrete toepassingen van duurzaamheid en circulair bouwen en beheren zijn er bijvoorbeeld gerealiseerd? Met de Routekaart 2.0 voor duurzaamheid hebben we een basis voor hoe we het Rijks- en Defensievastgoed aanpakken, met 2050 als einddoel. Om die doelen te halen hebben we elkaar hard nodig. Het RVB staat voor goed opdrachtgeverschap en daarbij is samenwerking en luisteren naar elkaar belangrijk. Vanuit mijn perspectief wil ik over een aantal zaken in ieder geval in gesprek. Maar ik vraag ook onze marktrelaties expliciet aan te geven wat er op het programma moet.’

Contractvormen

Op de Marktmiddag komen ook contractvormen aan bod. Onder meer de ervaringen met het 2-fasen contract (eerst samen de uitvoeringsrisico’s in kaart brengen en pas in de tweede fase de prijsvorming) en een update over de geïntegreerde instandhoudingscontracten. Afgelopen half jaar is over de instandhoudingscontracten uitgebreid gesproken met MKB-bedrijven tijdens drie goed bezochte sessies in de regio. Praktische aanbevelingen neemt het RVB nu mee in de contracten. Bijvoorbeeld de suggestie de deadline voor de invulling van sommige eisen ná de gunning te leggen. Zo wordt voorkomen dat inschrijvers die niet de opdracht winnen nodeloos investeren.

Meer informatie

  • Locatie: De Knoop

De komende RVB Marktmiddag is op 15 april in Utrecht, in het centraal gelegen Rijkskantoor de Knoop. Bij dit in 2018 opgeleverde kantoor staan duurzaamheid, dienstverlening en samenwerking centraal.