Routekaart verduurzamen

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt bij aan een duurzamer Nederland. Onze routekaarten vormen de basis voor hoe wij de gebouwen en gronden van het Rijk verduurzamen. We stoten minder CO2 uit, hergebruiken bouwmaterialen, maken de leefomgeving klimaatbestendiger en vergroten de biodiversiteit.

Wouter Goossens  - Haarlem - Routekaart verduurzaming kantoorgebouwen
Wouter Goossens

'Veel van wat we bouwen gaat ten koste van de natuur'

Ruim twee jaar geleden zag de eerste Routekaart Rijkskantoren voor een CO2-neutrale kantorenportefeuille het licht. Ondertussen is de inkt van versie 2.0 bijna droog, vertelt procesmanager Wouter Goossens van het Rijksvastgoedbedrijf. 'Met alleen energie besparen redden we het niet.'

Inhoud routekaarten

Het Klimaatakkoord van Parijs volgend, moet al het (Rijks)vastgoed uiterlijk 2050 beschikken over een klimaatneutrale energievoorziening. In routekaarten beschrijft het Rijksvastgoed zijn energietransitie. Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding van de routekaarten, met de thema’s circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. 

Tijdlijn routekaart 2.0 ... in ontwikkeling

Tijdlijn routekaart 2.0