Aanbesteding breedplaatvloeren: ‘prijsrisico niet alleen bij de markt’

Gewoonlijk schrijven bij een aanbesteding marktpartijen zich in met een vaste prijs voor een project. Bij de aanbesteding voor het herstel van breedplaatvloeren gaat het net even anders. ‘Het prijsrisico blijft langer bij ons.’

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Arenda Oomen

Na het ongeluk met de parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017 waren er zorgen over betonnen vloeren. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft daarop de breedplaatvloeren in de portefeuille onder de loep genomen. Bij meer dan twintig panden in de portefuille  van het Rijksvastgoedbedrijf is het nodig de vloeren te versterken. Bedrijven kunnen zich nu inschrijven voor het herstel van de breedplaatvloeren van Eurojust in Den Haag. Als dat goed gaat, volgen aansluitend mogelijk twee herhalingsopdrachten voor hetzelfde bedrijf.

Boren, lijmen of iets anders

Het probleem van de breedplaatvloeren is de verbinding tussen twee vloerdelen. De bevestiging met de zogeheten koppelstaven is niet altijd goed uitgevoerd waardoor de vloer constructief minder sterk is. Gelukkig is er een oplossing. Met ankers (een soort bouten) of met lijmstrips kun je vloerdelen weer goed met elkaar verbinden. De vloeren kunnen dan ook weer meer gewicht dragen. ‘Bij een aantal panden is de vloerbelasting en daarmee het gebruik aangepast om het constructief veilig te houden. We willen met de hersteloperatie het pand van Eurojust terugbrengen naar de functie waarvoor het ontworpen is’, zegt Bart van der Hooft die bij het RVB deze aanbesteding onder zijn hoede heeft. ‘Ankers en lijmstrips kennen we, maar we staan ook open voor andere oplossingen om de vloeren te herstellen. Het gaat in eerste instantie om 900 strekkende meter aan naden in het pand van Eurojust in Den Haag.’

Eurojust is een agentschap van de Europese Unie (EU), dat de samenwerking ondersteunt tussen de gerechtelijke autoriteiten in de EU. Na Eurojust volgt voor de partij die de opdracht krijgt gegund mogelijk ook herstelwerk voor panden in Amersfoort en Apeldoorn. Samen gaat het bij die twee panden om zo’n 4.450 strekkende meter aan naden.

Samen ontwerpen

‘In de ontwerpfase kijkt de opdrachtnemer wat op elke plek in het gebouw de beste oplossing is: een anker, een lijmstrip of misschien iets anders’, zegt Van der Hooft.  Een anker werkt goed, maar daarvoor moet je een gat boren in de vloer. En soms is dat niet mogelijk omdat er bijvoorbeeld leidingen in de breedplaatvloeren zitten. Dan kun je voor lijmstrips kiezen, maar daarvoor moet je in de meeste gevallen een groot oppervlak vrijmaken van installaties of binnenwanden. ‘We gaan daarom samen met de marktpartij de risico’s onderzoeken. De standaard manier is dat marktpartijen bij inschrijving een vaste inschrijvingsprijs neerleggen. Nu gaat het bedrijf dat de breedplaatvloeren herstelt eerst samen ontwerpen met de onderhoudsaannemer. De onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor de aanpassingen van installaties, wanden en plafonds. En vanuit die samenwerking wordt besloten wat op welke plek de meest geschikte methode is en wat dan de definitieve prijs is. Het prijsrisico wordt zo niet meteen bij de marktpartij gelegd, het blijft langer bij ons. Wij betalen de prijs die recht doet aan wat het kost. Als we dit niet zo zouden doen, zien bedrijven mogelijk hoge risico’s. En dat zou een reden kunnen zijn om niet in te schrijven of alleen voor hoge bedragen om de risico’s te dekken.’

Klant tevreden houden

Het RVB heeft nog een eis over gebruik van het pand tijdens de herstelwerkzaamheden. ‘We willen ook een referentie waaruit blijkt dat het bedrijf kan werken in een pand dat in gebruik is. In het pand van Eurojust zijn zittingszalen en we willen de zekerheid hebben dat zittingen met vertegenwoordigers uit verschillende landen door kunnen gaan. Als wordt afgesproken dat een ruimte bijvoorbeeld een week niet te gebruiken is, moet het ook maximaal een week duren. Afspraak is afspraak. De gebruiker moet het pand gewoon kunnen gebruiken. Als het bedrijf deze klant tevreden kan houden, weten we zeker dat het de herstelwerkzaamheden in de volgende twee panden ook goed kan afronden.’

Meer informatie op TenderNed 22070 | Herstel Breedplaatvloeren Eurojust te Den Haag - Details - TenderNed

Update 18 september 2023: Eerder stond er 'Bij meer dan twintig panden zijn de vloeren al versterkt.' dit moet echter zijn 'Bij meer dan 20 panden in de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is het nodig de vloeren te verstevigen.'