Terugblik Rijksvastgoedbedrijf 2021

De decembermaand is een mooie periode om terug te blikken op het afgelopen jaar. Blader in deze video mee met het Rijksvastgoedbedrijf door het jaar 2021. Een jaar waarin het complex in Veenhuizen werd verkocht. De Eerste en Tweede kamer intrek namen in de tijdelijke huisvesting tijdens de Binnenhofrenovatie en de tijdelijke rechtbank van Amsterdam een circulaire bestemming kreeg in Enschede!

Terugblik Rijksvastgoedbedrijf 2021

(Beeldtitel: Rijksvastgoedbedrijf Terugblik 2021. Blader met ons mee door een bewogen jaar met vele mijlpalen!)

OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Beeldtekst: Januari. Oplevering Terminal Noord in Den Haag. Pop-upkantoor in centrumgebied. Oplevering binnen tien maanden. Circulaire demontabele boxen geplaatst in een open kantoorruimte.)

(Maart. Koepelgevangenis Breda in de verkoop en F-35-kantoor- en lesgebouw op Volkel overgedragen. PI de Boschpoort wordt verkocht via Biedboek. Geïnteresseerden konden zich tot 1 oktober melden voor dit bijzondere object. Defensie is weer een F-35-gebouw rijker. De bouw van het kantoor- en lesgebouw voor de inzet van de F-35 is klaar. Naar verwachting is het kantoor- en lesgebouw begin 2022 operationeel.)

(Bij een foto van een gebouw verschijnt de tekst: April. Complex Veenhuizen verkocht. Op 19 april werd besloten om een deel van ons vastgoed in Veenhuizen te verkopen aan het consortium van de Nationale Monumentenorganisatie, BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. Het ensemble met circa 80 gebouwen werd in de zomer formeel overgedragen.)

(Beeldtekst: Mei. Nieuwe rechtbank Amsterdam in gebruik.)

(Demontabele tijdelijke rechtbank verhuist. Op 3 mei vonden de eerste zittingen plaats in de nieuwe rechtbank. Na vijf jaar verhuist het pand van de tijdelijke rechtbank naar een nieuwe locatie: een van de eerste praktijkvoorbeelden van circulair bouwen in Nederland. 1 juli begon de demontage en het gebouw wordt begin 2022 weer in gebruik genomen in Enschede.)

(Juni. Penitentiaire inrichting Wolvenplein in Utrecht verkocht. De markante penitentiaire inrichting krijgt een nieuwe eigenaar. Het terrein is gegund aan ontwikkelaar AM uit Utrecht. Na een voorselectie op kwaliteit van de plannen voor herontwikkeling bracht AM het hoogste bod uit. We verkopen het complex omdat het zijn oorspronkelijke functie heeft verloren.)

(Juli. Tijdelijke huisvesting Eerste Kamer en Raad van State in gebruik gegeven en De Hartelborgt wordt opvang dakloze jongeren. De tijdelijke huisvesting voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal en een deel van de Raad van State is op 23 juli door Dura Vermeer opgeleverd. Waarna het gebouwencomplex aan het Lange Voorhout / Kazernestraat in Den Haag in gebruik gegeven.)

(Reden voor de verhuizing is de renovatie van het Binnenhof. Juli. De voormalige jeugdgevangenis in Rotterdam behoudt zijn maatschappelijke functie. Het object is overgedragen aan de gemeente Rotterdam.)

(September. Tweede Kamer aan de slag in tijdelijke huisvesting en de jaarlijkse veiling tankstations. De Tweede Kamer is officieel van start gegaan aan de Bezuidenhoutseweg 67. De nieuwe huisvesting is tijdelijk gedurende de Binnenhofrenovatie. Circulariteit is in de inrichting van 'B67' goed zichtbaar. De luifel van de publieksentree is gemaakt van ge-3D-print, hergebruikt plastic.)

(November. Zoektocht naar marktpartij voor 'kantoor vol afval' en onze laatste 'Kei' verscheen. Voor de verduurzaming van een oud marinegebouw in het hart van voormalig vliegkamp Valkenburg in Katwijk gingen we op zoek naar een marktpartij of marktcombinatie. In het pand wordt met gebruikte gebouwdelen een prachtig circulair kantoor gerealiseerd.)

(Onze laatste Kei met de mooiste verhalen uit twaalf edities 'Kei' verscheen. In de toekomst houden we je nog beter en vaker op de hoogte via onze nieuwsbrief, website en sociale media. Hou onze kanalen en website in de gaten. Hier kan je je ook inschrijven.)

(December. Nog zeker tien grootschalige zonneparken in de pijplijn. We verwachten zo'n tien zonneparken in de markt te zetten. De locaties zijn grotendeels van Rijkswaterstaat. De meeste locaties liggen langs infrastructuur, bijvoorbeeld wegen. Daarnaast zijn er plannen om drijvende zonnepanelen aan te leggen op depots voor verontreinigde baggerspecie.)

(Naast een foto van kantoorgebouwen staat de tekst: Tot in 2022!)