Demontabele tijdelijke rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede

Na ruim vijf jaar verhuist het pand van de tijdelijke rechtbank Amsterdam naar een nieuwe locatie. Het gebouw is één van de eerste praktijkvoorbeelden van circulair bouwen in Nederland. Vanaf 1 juli begint de demontage en naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 weer in gebruik genomen in Enschede.

Beeld: Leon van Woerkom cepezed
Tijdelijke rechtbank, Parnassusweg 220, Amsterdam

De tijdelijke rechtbank is vijf jaar geleden gebouwd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Het was het tijdelijke onderkomen tijdens de bouw van de nieuwe rechtbank van Amsterdam. Nu de nieuwe permanente rechtbank in Amsterdam klaar is, wordt het tijdelijke pand volgens plan naar een nieuwe locatie verplaatst.

Demontabele uitvraag

Bij de selectie voor de bouw van de tijdelijke rechtbank in 2015, pionierde het Rijksvastgoedbedrijf met eisen voor circulaire bouw. Als belangrijk gunningscriterium gold het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. ‘De kwaliteit van het pand moest gelijk zijn aan nieuwbouw, vanwege de specifieke eisen die bij een rechtbank horen. Om dan vijf jaar later te gaan slopen, zou een veel te grote verspilling zijn. Vandaar de eis in de uitvraag om een strategie voor hergebruik op een andere locatie te ontwikkelen’, aldus Fokke van Dijk, coördinerend architect bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Projectontwikkelaar cepezedprojects en Du Prie bouw & ontwikkeling vormden onder de naam DPCP destijds het winnende consortium. Voor het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde DPCP, samen met IMd Raadgevende Ingenieurs, een nieuwe montagemethode voor kanaalplaten. De betonnen vloerelementen worden hierbij met bouten aan een staalconstructie gemonteerd. Deze constructie is demontabel.

Voorbeeldproject

De tijdelijke rechtbank is een voorbeeldproject van circulair bouwen geworden. Het heeft meerdere prijzen ontvangen en er is veel over gepubliceerd. Van Dijk: ‘Circulair bouwen was in 2015 vooral nog theorie. Het Rijksvastgoedbedrijf is één van de eerste bedrijven die het in de praktijk heeft gebracht. Als grootste vastgoedbezitter van Nederland zetten we steeds meer onze marktomvang in om onder andere bij te dragen aan de circulaire-economie. En het werkt: demontabele detaillering uitvragen in projecten is nu vrij standaard geworden voor het Rijksvastgoedbedrijf.’

Opbouwen

Nu komt het gebouw, na vijf jaar te zijn gebruikt als tijdelijke rechtbank, weer in handen van DPCP. Vanaf 1 juli worden alle materialen van het gebouw eigendom van Lagemaat, die meteen zal starten met de demontage. Met een digitale 3D-scan van het gebouw zijn alle materialen geïnventariseerd en gedocumenteerd. Kleine onderdelen vervoert Lagemaat in containers en grotere onderdelen laden ze direct op vrachtwagens. Vervolgens wordt het gebouw 1-op-1 weer opgebouwd in Enschede, op het ‘Kennispark’ (gebied Business & Science Park/ Campus Universiteit Twente). Naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 in gebruik genomen.

Materialen die niet hergebruikt kunnen worden, verwerkt Lagemaat in andere projecten. Een minimale hoeveelheid wordt hoogwaardig gerecycled. Het opnieuw gebruiken van de materialen is niet alleen duurzaam, deze manier van demonteren staat ook garant voor minder overlast dan traditionele sloopwerkzaamheden.