Onbeheerde nalatenschappen

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Als er geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich kunnen nemen, kunt u de vermoedelijk onbeheerde nalatenschap melden bij het Rijksvastgoedbedrijf. Wij onderzoeken dan of we de nalatenschap kunnen afwikkelen. Ook nalatenschappen waarin de Staat als erfgenaam is aangewezen, kunt u bij ons melden.

Onderzoek naar de onbeheerde nalatenschap

We onderzoeken eerst of de nalatenschap daadwerkelijk onbeheerd is. Dat betekent dat er geen erfgenamen zijn, dat zij niet bekend zijn of niet bereid de nalatenschap op zich te nemen. Als we erfgenamen vinden, laten we de afhandeling van de nalatenschap over aan de erfgenamen of hun vertegenwoordigers. Als we geen erfgenamen vinden of als niemand het op zich neemt om de nalatenschap af te handelen, onderzoeken we of wij de nalatenschap kunnen afwikkelen.

Procedure afwikkeling nalatenschappen

Als we besluiten de nalatenschap in behandeling te nemen, beoordelen we per nalatenschap zorgvuldig welke manier van afhandelen het meest geschikt is. Dit hangt bijvoorbeeld af van de samenstelling en grootte van de nalatenschap en hoe ingewikkeld de afwikkeling is. De kosten die we maken voor de afwikkeling, brengen we in mindering op de erfenis.

Afdracht van opbrengsten

Als niet bekend is of in de toekomst aanspraak gemaakt zal gaan worden op geld uit een nalatenschap, dan wordt dit geld gestort in de consignatiekas. Hier blijft het 20 jaar beschikbaar voor rechthebbenden. Via een formulier op rijksoverheid.nl kunt u nagaan of u mogelijk recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas.

Contact

Als u een vraag heeft over een onbeheerde nalatenschap, kunt u mailen naar Postbus.RVB.Nalatenschappen@rijksoverheid.nl