Onbeheerde nalatenschappen

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Als er geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich kunnen nemen, kunt u dit melden bij het Rijksvastgoedbedrijf.

RVB lost steeds meer eigendomsmysteries op

Vergroot afbeelding Het Rijksvastgoedbedrijf taxeert en onderzoekt onbeheerde nalatenschappen
Beeld: ©RVB/Erik Jansen

Het aantal onbeheerde nalatenschappen - erfenissen waar niemand zich om bekommert - dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) afwikkelt, is sinds 2018 verdubbeld. Het Kadaster doet nu ook een beroep op het RVB om eigendomsmysteries op te lossen.

Lees meer

Op zoek naar erfgenamen overleden rekeninghouders

Vergroot afbeelding Bankkluis Amsterdamse Spaarbank, vestiging Rotterdam
Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Paul van Galen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat op zoek naar erfgenamen van inactieve bankrekeningen, de zogeheten slapende tegoeden. Het RVB heeft hiervoor een convenant getekend met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Lees meer

Hoe werken we bij onbeheerde nalatenschappen?

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat bij onbeheerde nalatenschappen het geld en de goederen zo veel mogelijk ten gunste komen van de gevonden erfgenamen.