Handreiking Gemeenten met betrekking tot Onbeheerde Nalatenschap

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Als er geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich kunnen nemen, dan onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of het de nalatenschap kan afwikkelen. Ook nalatenschappen waarin de Staat als erfgenaam is aangewezen, worden door het Rijksvastgoedbedrijf afgehandeld. Omdat gemeenten opdrachtgever zijn voor een uitvaart bij een onbeheerde nalatenschap, heeft het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe handreiking gemaakt die door gemeenten gebruikt kan worden als leidraad na de uitvaart.