Handreiking Onbeheerde Nalatenschappen

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft in de Handreiking Onbeheerde Nalatenschappen, praktische informatie en werkwijzen aan organisaties bij de afhandeling van (onbeheerde) nalatenschappen.