Circulair bouwen

Bij circulair bouwen hergebruiken we materialen en ontwikkelen we gebieden, gebouwen en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar om projecten circulair aan te pakken, waarbij we afval in bouwactiviteiten nu en in de toekomst minimaliseren en hergebruik van materialen stimuleren.

Door circulariteit stapsgewijs op te nemen in nieuwe projecten en experimenten wil het Rijksvastgoedbedrijf, samen met de markt, vorm geven aan een circulaire vastgoedportefeuille.

Roger Mol, Directeur Transacties en Projecten: 'Het bij elkaar brengen van markt- en kennispartijen is in onze visie een essentiële voorwaarde om tot een circulaire economie te komen: we kunnen het niet alleen.'