Bouw Informatie Model

Een Bouw Informatie Model of BIM is een digitaal 3D-databestand waarin gegevens worden bewaard voor het ontwerp, de bouw of het beheer van een gebouw. Toepassing van BIM past bij ons streven naar een professioneel publiek opdrachtgeverschap.

Beeld: Root
Voor de renovatie van het Binnenhof in Den Haag is een 3D BIM-model gemaakt.

BIM stelt het Rijksvastgoedbedrijf  in staat om de voorraadbrede informatiepositie in de beheer- en exploitatiefase te versterken. Immers, BIM kan concrete, betrouwbare en uniforme informatie opleveren over de gebouwenvoorraad.

De BIM-informatie over onze gebouwenvoorraad gebruiken wij onder meer voor:

  • beheer van contracten
  • beheer van gebouwen
  • bewaking van de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van gebouwen
  • verantwoording op voorraadniveau

Voor leveranciers hanteert het Rijksvastgoedbedrijf specificaties voor de te leveren BIM-producten en -diensten.