Bouw Informatie Model

Een Bouw Informatie Model of BIM is een digitaal 3D-databestand waarin gegevens worden bewaard voor het ontwerp, de bouw of het beheer van een gebouw. Toepassing van BIM past bij ons streven naar een professioneel publiek opdrachtgeverschap.

Vergroot afbeelding
Beeld: Root
Voor de renovatie van het Binnenhof in Den Haag is een 3D BIM-model gemaakt.

BIM stelt het Rijksvastgoedbedrijf  in staat om de voorraadbrede informatiepositie in de beheer- en exploitatiefase te versterken. Immers, BIM kan concrete, betrouwbare en uniforme informatie opleveren over de gebouwenvoorraad.

De BIM-informatie over onze gebouwenvoorraad gebruiken wij onder meer voor:

  • beheer van contracten
  • beheer van gebouwen
  • bewaking van de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van gebouwen
  • verantwoording op voorraadniveau

Voor leveranciers hanteert het Rijksvastgoedbedrijf specificaties voor de te leveren BIM-producten en -diensten.