RVB CAD Specificatie v1.01

 Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt, naast Bouwwerk Informatie Modellen, ook 2D-tekeningen bij het beheer en onderhoud van gebouwen, in het bijzonder technische revisietekeningen. Deze tekeningen komen tot stand bij aankoop, huur, na nieuwbouw of verbouw en worden geleverd in CAD-bestanden, PDF-bestanden en witdrukken.

Nieuw in de RVB CAD Specificatie ten opzichte van eerdere normen is dat bij het produceren van het gevraagde 2D-tekenwerk uit BIM, de betreffende bronmodellen ook meegeleverd moeten worden. Deze bronmodellen moeten degelijk en ordelijk opgebouwd zijn, maar hoeven niet te voldoen aan de volledige RVB BIM Specificatie.

Voor een adequaat beheer van de portefeuille is actuele vastgoedinformatie noodzakelijk. Vastgoedinformatie wordt vaak vastgelegd in tekeningen, naast andere wijzen van vastlegging. Bij nieuwbouw, verbouw, aankoop, aanhuur en onderhoud van bouwwerken worden tekeningen geraadpleegd en vervaardigd. Vooral tekeningen waarop de gerealiseerde situatie ter plaatse wordt weergegeven -technisch revisietekenwerk of 'as built'/’as is’/'as maintained' tekenwerk zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf van belang. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt met deze CAD Specificatie eisen aan dit technisch revisietekenwerk.

Wijziging ten opzichte van RVB CAD Specificatie v1.0

Paragraaf 1.11 Bouwlaagaanduiding is gewijzigd. De wijze van nummeren van het bouwlaaghoofdnummer is gewijzigd in:..., -2, -1, 00, 01, 02, ... Hierin is -1 de eerste kelderbouwlaag, 00 de bouwlaag met de dominante hoofdtoegang en 01 het nummer voor een hoger gelegen bouwlaag.