RVB BIM Specificatie v1.1-c

De RVB BIM Specificatie (RBS) beschrijft de specificaties waaraan bouwwerkinformatieproducten in de vorm van 3D-modellen in het open standaard formaat IFC moeten voldoen.

De RBS beschrijft:

 • de uniformiteitsvereisten aan de modellen m.b.t.:
  • Bestand: met vereisten aan de publicatievorm en naamgeving van het modelbestand waarin het model opgeslagen of overgedragen wordt
  • Model: met vereisten aan de informatiestructuur van het model in het modelbestand
  • Element: met vereisten aan de alfanumerieke, grafische en geometrische informatie van de elementen waarmee een model opgebouwd is
 • de bij de modellen te leveren documenten

De RBS beschrijft niet welke bouwwerkinformatieproducten geleverd moeten worden, beschrijft geen BIM-procesafspraken of juridische, contractuele voorwaarden. De RBS is ook geen BIM-handleiding.

Door de RBS toe te passen, worden drie basisaspecten concreet:

 • identificatie: wat is het element
 • locatie: waar bevindt zich het element
 • specificatie: hoe kenmerkt zich het element

De elementen in het model hebben een representatie met geometrie en zijn kapstok voor informatie die aanwezig kan zijn:

 • in het model zelf, bijvoorbeeld als eigenschap van een element, of
 • in een externe informatiebron, en aan het element gekoppeld is (Linked Data)