Handboek RVB BOEI (RgdBOEI)

De RVB BOEI systematiek staat in het Handboek RVB BOEI. De eerste editie van dit handboek verscheen in 2009.

BOEI staat voor de 4 thema’s van de inspectiesystematiek:

  1. brandveiligheid
  2. onderhoud
  3. energiezuinigheid
  4. inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving 

Door toetsing in de praktijk en nieuwe wet- en regelgeving verandert de inspectiesystematiek. Het handboek moet een betrouwbare, toegankelijke en actuele leidraad zijn voor integrale inspecties. Daarom zijn na 3 jaar de delen 1 en 2 van het handboek volledig herzien.

De opzet van het handboek in 3 delen is gelijk gebleven. Een herziene versie van deel 3 staat gepland. Commentaar en aanvullingen op het handboek stellen we zeer op prijs.

Handboeken RVB BOEI - editie 2018

Handboeken RVB BOEI- editie 2012

Handboeken RVB BOEI - editie 2009

Gebruik Handboek RgdBOEI®

U mag de handboeken vrij gebruiken, voor eigen risico. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor het gebruik van de handboeken.