Resultaten omgevingsonderzoek Binnenhof

Eind april, begin mei 2021 is onder totaal 71 bewoners, bedrijven en andere organisaties in de nabij omgeving van het Binnenhof een omgevingsonderzoek uitgevoerd door MarketResponse. Het ging om een eerste meting, een zogenoemde 0-meting. Onderzocht is de tevredenheid over huidige onderhoudswerkzaamheden aan het Binnenhof, de informatievoorziening daarover en de mate waarin er naar de wensen en behoeften van de omgeving wordt geluisterd. Ook is gevraagd via welk kanaal de omgeving het liefst geïnformeerd wordt. Voorkeur gaat uit naar digitale informatie. Daartoe komt er onder meer een nieuwe website met informatie over de renovatie. Het omgevingsonderzoek zal gedurende de renovatie tweemaal per jaar plaatsvinden. U kunt hieronder het rapport met de resultaten inzien.