Onderzoek informatievoorziening tijdelijke huisvestingen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onderzoeksbureau MarketResponse gevraagd om bij omwonenden onderzoek te doen naar de mate van hun tevredenheid over de bouwwerkzaamheden en informatievoorziening omtrent de tijdelijke huisvestingen Binnenhof. In het voorjaar van 2021 is dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport met de centrale vraag: Wat is de mate van tevredenheid over de bouwwerkzaamheden en informatievoorziening tijdelijke huisvesting bij omwonenden?

Voor de locatie Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag was de respons voldoende. De meerderheid van de respondenten gaf aan tevreden te zijn. Van de bouwwerkzaamheden heeft men weinig hinder gehad. Wat betreft de informatievoorziening (huis-aan-huis-brieven en BouwBrief) gaf een aantal bewoners aan dat er meer rekening moet worden gehouden met de internationale bewoners. U kunt hieronder het rapport met de resultaten inzien.

Voor de locatie Lange Voorhout/Kazernestraat in Den Haag zijn 350 uitnodigingen huis-aan-huis verspreid voor deelname aan het onderzoek. De response was - na herhaalde oproep en verlenging van de reactietermijn- te laag (n=8). Het onderzoek was daardoor niet representatief. Er kunnen dan ook geen conclusies worden verbonden aan het onderzoek. U vindt hieronder de tabel met vragen en antwoorden van de 8 anonieme respondenten.