EnergieRijk Den Haag 2.0 Implementatieplan

De afgelopen maanden heeft het consortium Motion2040 (adviesbureaus Witteveen+Bos, DWA en Rebel) een verduurzamingsaanpak uitgewerkt voor 16 gebouwen van het Rijk en de gemeente. Een aanpak vanuit de techniek, markbenadering en financieringsmogelijkheden, gericht op realisatie.

Het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord, de Energieagenda en het nieuwe Regeerakkoord; alle-maal schetsen ze een duurzame energievoorziening in de toekomst. De weg er naartoe vergt ambitie maar met name lef deze op een slimme manier in de praktijk te brengen. Zeker in de gebouwde omgeving waar schaal kan worden gemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Den Haag hebben de ambitie om de komende jaren grote stappen te zetten in het verduurzamen van het eigen vastgoed. EnergieRijk Den Haag (ERDH) heeft als doelstelling dat het energiegebruik van de gebouwen in het centrumgebied van Den Haag in 2040 fossielvrij is. Een gezamenlijke statement naar stad en land dat dat verduurzaming van vast-goed concreet invulling krijgt. Voor het RVB geldt daarnaast nog dat de kennis en ervaring in Den Haag doorgetrokken kan worden naar vastgoed in eigen beheer in Nederland (meer dan 6.000 panden).