Green Citydeal EnergieRijk Den Haag

EnergieRijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland. Dit is de eerste concrete gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie door drie bestuurslagen in samenwerking met diverse marktpartijen o.a. de SER, de Politie, de Raad voor de Rechtspraak, diverse Hoge Colleges van Staat en de private partijen zoals de BAM , de Facilicom Groep en Safire.

Op donderdag 27 september is de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag ondertekend. Dit is het startschot voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving in Den Haag. Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. De drie bestuurders hebben hun handtekening gezet onder deze ambitieuze afspraak.