Stedenbouwkundig raamwerk

Het stedenbouwkundig raamwerk is de eerste stap in de woningbouwontwikkeling op voormalig vliegkamp Valkenburg in Katwijk. Deze bijzondere locatie krijgt, als nieuw dorp, een nieuwe bestemming en draagt bij aan de lokale en regionale woningbehoefte.

Het wordt de vijfde, nieuwe kern van de gemeente Katwijk met zo’n 5600 woningen. Het plan laat de hoofdstructuren van wegen, water en groen zien met ruimte voor de eerste 3000 tot 3500 woningen. Het wordt een plek voor iedereen: alleenstaanden, ouderen, starters en gezinnen met kinderen. Voor Katwijkers én voor mensen uit de regio.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ontwierpen KCAP het raamwerk met veel aandacht voor het rijke verleden van het gebied. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in een bevaarbaar krekenlandschap, hergebruik van de voormalige landingsbanen en de verkeerstoren die uitkijkt over de gehele ontwikkeling. Deze tastbare elementen geven het gebied een eigen karakter. Een korte uitleg over de ontwerpprincipes staat hieronder en in het plan uitgebreider beschreven en is voorzien van beeldende schetsen en foto’s.

Veerkrachtig watersysteem van kreken
Het nieuwe watersysteem brengt schoon duinwater via de bestaande wateringen en nieuwe kreken richting de Oude Rijn. Hierdoor ontstaat een (be)leefbaar en bevaarbaar krekenlandschap tussen herkennings- en oriëntatiepunten.

Verbindende Valkenburgse banen
De voormalige landingsbanen vormen een verbindend assenkruis naar het omliggend landschap. De korte landingsbaan verbindt het gebied met de polder en het Valkenburgse Meer en de lange het open landschap met Wassenaar. Bij het kruispunt van de landingsbanen komt het centrum met voorzieningen te liggen.

Karakteristieke plekken worden oriëntatiepunten
Bestaande karakteristieke plekken zoals de verkeerstoren, het VIP-gebouw en andere waarden die voortkomen uit de geschiedenis of het landschap worden herkenbare oriëntatiepunten in het gebied. Zo dragen deze bij aan het karakter van de kern en aan het gevoel van ‘thuiskomen’ in de nieuwe buurten.

Buurten en voorzieningen
In het raamwerk zijn ontwikkelvelden aangewezen waar nieuwe buurten ontstaan. Hoe deze buurten eruit zien is een volgende stap in het planproces. Wel zijn principes meegegeven voor een dorp met karakteristieke buurten waarin er plek is voor verschillende bewoners. Er is ruimte voor winkels, scholen, horeca, zorginstellingen en een kerk. De voorzieningen komen zo centraal mogelijk te liggen in de nabijheid van van openbaar vervoerhaltes.

Fijnmazig netwerk langzaam verkeerroutes
Het gebied bevat straks een netwerk van wandel- en fietsroutes dat goed aansluit op het openbaar vervoer. Gebruik van duurzaam vervoer wordt hiermee gestimuleerd. De auto is op vele plekken te gast.