Kansen boven/rondom de sporen Utrecht Centraal. Opgave van verkenning

Utrecht groeit als kool rond het Centraal Station. Nu de contouren van de diverse plannen tussen de historische binnenstad en het Merwedekanaal gestalte krijgen tekent zich een vraagteken af in het hart van het nieuwe centrum: Welke betekenis heeft de ruimte boven en rondom het spoor voor de stad en in de richting dwars daarop? Utrecht, ProRail, NS en het Rijksvastgoedbedrijf willen -in nauwe samen met de Rijksadviseurs en door wetenschappers en ontwerpers laten verkennen wat de kansen/valkuilen en opbrengsten/kosten zijn van het benutten van deze ruimte op de lange termijn.