Kansen rondom Utrechts spoor en Moreelse verder onderzocht

Gemeente Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen onderzoeken samen welke kansen het spoor biedt voor een duurzame en vitale binnenstad. Op woensdag 10 juli bekrachtigen zij de intentie voor samenwerken met het tekenen van een overeenkomst. Ook voor de gebiedsvisie ‘Tuinen van Moreelse’ wordt een overeenkomst getekend.

Vergroot afbeelding
Beeld: Bas Kijzers
Park in Moreelse

Wat zijn de mogelijkheden voor het benutten van de ruimte rondom en boven het spoor bij Utrecht Centraal Station? Het beter benutten van de ruimte rond én boven het spoor kan ruimte bieden aan nieuwe woningen en kantoren, energieopwekking of groen en de barrière die het spoor vormt tussen de twee stadsdelen wegnemen.

Wethouder Stationsgebied Victor Everhardt Gemeente Utrecht: “Het is goed om samen te verkennen of deze niet gebruikte ruimte een toegevoegde waarde voor de stad kan zijn. Alleen al binnen het Stationsgebied in Utrecht gaat het om ongeveer 91.000m2 onbebouwd spoor. Dat staat gelijk aan ongeveer 15-18 voetbalvelden. Deze ruimte wordt nu niet benut.”

Kansen

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de maatschappelijke waarde van rijksvastgoed vergroten en zo bijdragen aan de doelen van de regio en het Rijk. Samen met de ontwikkeling van het nabij gelegen rijkskantoor de Knoop is het verbeteren van het gebied Moreelse ook aanleiding voor de verkenning naar de ruimte bij het spoor. Staatssecretaris Knops: “De kansen boven en rondom het spoor kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en een vitalere omgeving. Zo hebben we de kans om het centrum aantrekkelijker te maken voor de inwoners van Utrecht en de gebruikers van de kantoren. Door samen te werken met gemeente Utrecht, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail kunnen we meer massa maken en groter effect bereiken."

Samenwerking Moreelse

De gemeente Utrecht, het Rijk, de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, vastgoedbelegger a.s.r. real estate en MN namens Pensioenfonds Metaal en Techniek werken in het gebied Moreelse aan een voorbeeld voor de samenwerking tussen publieke partijen, vastgoedeigenaren, gebruikers en bewoners om het gebied duurzamer en van meer betekenis te maken voor de stad. Ook deze samenwerking wordt bekrachtigd door een ondertekening van een intentieverklaring.

Gebiedsvisie ‘Tuinen van Moreelse’

Moreelse is een gebied met sporen, kantoren en parkeergelegenheid, maar ook met monumentale gebouwen en bomen, een hofje en twee kleine parken. Verschillende partijen zoals de rechtbank, Justitie, NVWA, ProRail en NS, zijn in het gebied gehuisvest, zowel in rijksgebouwen als in gehuurd vastgoed. Het is een unieke locatie in Utrecht: nabij Utrecht Centraal Station, gelegen tussen de Catharijnesingel en het spoor. Met een integrale gebiedsaanpak willen de betrokken organisaties de omgeving groener en duurzamer maken. De visie, Tuinen van Moreelse, richt zich op het stapsgewijs verbeteren van een hoogstedelijk, duurzaam, energieneutraal en biodivers gebied. Tegelijkertijd moet het, als vitaal onderdeel van een gezond Utrecht, voor forenzen en bezoekers een aantrekkelijk gebied worden om te verblijven. Het is ook een ambassadeursproject van de Rijksbouwmeester.