Gebiedsvisie Tuinen van Moreelse

Deze visie is op dit moment in procedure tot vaststelling bij de Gemeente Utrecht en de gebiedspartners. De verwachting is dat dit in Q1 van 2019 doorlopen zal zijn. Bij de totstandkoming van deze visie zijn analyses en onderzoeken gedaan, te weten: een historisch overzicht van de ontwikkelingen in dit gebied, een onderzoek naar energieconcepten, een onderzoek naar de beleving van het gebied en bewonersbijeenkomsten. Aanvullende informatie hierover is beschikbaar bij de gemeente Utrecht.