‘Veranderen en ontwikkelen. Daar zijn we goed in’

Het Rijksvastgoedbedrijf bestaat tien jaar. Ontstaan uit een fusie van vier vastgoedorganisaties. Hoe zien de komende tien jaar eruit? ‘We creëren kansen door samen te werken met de markt’, zegt directeur-generaal Yvonne van der Brugge-Wolring van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Vergroot afbeelding Directeur-generaal Yvonne van der Brugge-Wolring tijdens de jubileum RVB-dag 2024
Beeld: Ruben May

Hoe was de fusie 10 jaar geleden?

‘Het was letterlijk een koude fusie: vier vastgoedorganisaties werden bij elkaar gezet en moesten het samen zien te gaan rooien. Samen één worden, van ecologen bij Defensie tot onbeheerde nalatenschappen en van het beheer van paleizen tot het huisvesten van ambtenaren. De buitenwereld ziet ons nu als één RVB en dat zijn we ook. We hebben een trekkersrol gepakt met de Routekaart verduurzamen en het akkoord over het hergebruik van staal. We innoveren en experimenteren met circulair bouwen. Als grootste vastgoedorganisatie zijn we het aan onze stand verplicht om die kennis wereldkundig te maken.’

Wat zijn de uitdagingen voor de komende 10 jaar?

‘Het RVB staat voor enorme opgaven, dat is ondertussen bij iedereen wel helder. Ruim 60 procent van onze panden, waaronder de gevangenissen en het Defensievastgoed, heeft achterstallig onderhoud vanwege decennialange bezuinigingen. Die panden we gaan aanpakken. Daarnaast de maatschappelijke opgaven voor woningbouw, de huisvesting voor bijzondere groepen zoals vluchtelingen en natuurlijk duurzaamheid. Ons vastgoed inclusief de gronden moet duurzaam beheerd worden en we bouwen duurzaam of we bouwen niet.’

‘Innovatie, digitalisering en betere vastgoedinformatie gaan een grotere rol spelen. Het zal onze manier van werken veranderen en vereenvoudigen. Denk aan de BOEI-inspecties van gebouwen. En met drones kunnen we op meer plekken dicht bij onze gebouwen komen en met AI kunnen we scherper interpreteren. Je kunt zien waar het schilderwerk niet goed is en waar de scheuren zitten. Dit leidt weer tot een beter onderhoudsprogramma van de gevels.’

Hoe lopen we dat achterstallig onderhoud in?

‘We gaan het niet oplossen in de komende 10 jaar maar we creëren wel kansen door samen te werken met de markt. Waar zijn we nodig en wat kan de markt zelf? Dit proberen we nu uit, bijvoorbeeld in zeven pilots met geïntegreerde contracten. Instandhouding is de basis, goed vastgoedbeheer moet daarom op de eerste plaats komen. Het kost veel meer capaciteit en geld om achterstallig onderhoud op te lossen. We gaan met één onderhoudsmanagementsysteem werken. Wanneer onze data op orde is, weten we beter wanneer wat gedaan moet worden. Daarmee zijn we voorspelbaarder.'

Is het RVB klaar voor de toekomst?

‘We zijn al jarenlang aan het veranderen en ontwikkelen. Daar zijn we goed in. Bij het ontstaan van het RVB 10 jaar geleden hadden we echt niet voorzien dat wij nu al zo groot zouden zijn op het gebied van gebiedsontwikkeling. Dat we alleen duurzaam zouden bouwen of anders niet. Dat wij zo goed zouden kunnen navigeren in spannende tijden zoals tijdens de covid-periode. We veranderen en verbeteren continue. Dat zetten we door en waar mogelijk versnellen we zodat het werk weer behapbaar wordt.’