RVB wil snelheid en ‘intensieve samenwerking’ voor 60.000 woningen

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan de ontwikkeling van 60.000 woningen in Flevoland, verdeeld over drie locaties. Voor deze projecten is op vastgoedbeurs PROVADA ruime aandacht.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Riesjard Schropp
Woningen in aanbouw.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft een extra taak gekregen. ‘We zetten flink in op de landelijke woningbouwopgave’, zegt Tessa Flantua, directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling bij het RVB. ‘Dat doen we onder andere door overtollig Rijksvastgoed te verkopen zodat daar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden en door grootschalige gebiedsontwikkeling op Rijksgronden. In deze tijden van grote woningtekorten, vinden we het belangrijk met ons vastgoed een bijdrage te kunnen leveren.’

60.000 woningen in Flevoland

Het RVB gaat aan de slag met drie projecten op eigen grond in Flevoland. Ook het waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere en Lelystad zijn nauw betrokken bij de woningbouw. Flantua: ‘Je hebt die gezamenlijkheid nodig om tot een goed gedragen plan te komen.’

In totaal komen er de komende 20 jaar 60.000 woningen verdeeld over drie stadsdelen. Het gaat om ZuiderC, Almere Pampus en Almere Oosterwold fase 2. Die woningen gaat het RVB niet zelf bouwen. Dat doen marktpartijen. ‘Wij willen alleen zorgen dat ze er daadwerkelijk komen door regie in de uitvoering te houden en door te sturen op een programma dat bijdraagt aan de doelen die het demissionaire kabinet heeft gesteld’, zegt Flantua. ‘In het nieuwe hoofdlijnenakkoord wordt deze lijn verder doorgezet.’

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Frank van Beek
Tessa Flantua, directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Masterplan deze zomer klaar

Het RVB wil de vaart erin houden. ‘We werken toe naar de eerste tastbare stap van de ontwikkeling van Almere Pampus: de uitslagen van het bodemonderzoek. Het gaat om een uniek en uitgebreid onderzoek naar de bodemgesteldheid, waterhuishouding, archeologie en cultuurhistorie. Normaal gesproken worden deze typen onderzoek los van elkaar gedaan door verschillende partijen. Nu gebeurt dat integraal. De resultaten geven een beeld waar in Almere Pampus de bodem het meest geschikt is om grootschalig te bouwen en waar water opgeslagen kan worden. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten van de bodem, maar ook mobiliteitsonderzoeken, kunnen we in de zomer het Masterplan Almere Pampus opleveren. Daarmee zijn we beleidsmatig goed op weg.’

Vergroot afbeelding
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Voorbereiding voor een grondboring in het gebied Almere Pampus.

Uitgestelde levering

Vervolgens gaat het RVB met marktpartijen om tafel. ‘Daarom krijgen deze projecten een prominente plek op de PROVADA. Ik wil dat marktpartijen bij deze projecten eerder aan boord komen. We hebben namelijk geleerd van het verleden. Dan maakten we een nota van uitgangspunten met een gemeente voordat het vastgoed op de markt werd gezet. Je loopt dan het risico dat er interpretatieverschillen ontstaan tussen de koper en de gemeente. Dat zorgt voor vertraging. Als wij aan boord blijven, kunnen we zeggen: “zo was het afgesproken en zo was het bedoeld”. Om oponthoud door interpretatieverschillen te voorkomen, zal het Rijksvastgoedbedrijf creatiever moeten worden door bijvoorbeeld in de toekomst wellicht vastgoed te verkopen met uitgestelde levering. Pas als een ontwikkeling klaar is, verkoopt het Rijksvastgoedbedrijf alles en trekt het zich terug. Het gaat dus over projecten met een lange adem en een intensieve samenwerking.’