Organisatie en cijfers

Directieteam

Het directieteam van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram, directeur-generaal
 • F. (Frank) Foreman, directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement (P&P)
 • Drs. J.K. (Jürgen) Jongkind RC, directeur Financiën en Bestuursadvisering (F&B)
 • Drs. R. (Roger) Mol, directeur Transacties en Projecten (T&P)
 • Drs. I.C.M. (Irene) van Munster en drs. N. (Ninke) Lansink Rotgerink , duo-directeur Vastgoedbeheer (VB)

Portefeuille & personeel, in cijfers (2019)

 • 11,7 miljoen m2 bvo gebouwen Rijk en Defensie
 • 82.615 ha aan grond
 • 2.313 medewerkers (2.223 fte)

Jaaroverzichten

Mandaatbesluit en mandaatregister

Het Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf kunt u hieronder downloaden. Via onderstaand formulier kunt u informatie opvragen uit het mandaatregister Rijksvastgoedbedrijf.

Agentschap

Het Rijksvastgoedbedrijf is sinds 1 januari 2016 een agentschap. Hierin zijn de  voormalige agentschappen Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de Dienst Vastgoed Defensie opgegaan. Het Rijksvastgoedbedrijf is een baten-lastenagentschap dat wil zeggen dat het baten-lastenstelsel wordt gehanteerd. Het Rijksvastgoedbedrijf is als baten-lastenagentschap onderdeel van begrotingshoofdstuk XVIII Wonen en Rijksdienst. Het Rijksvastgoedbedrijf is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 65890604. Het btw-nummer van het Rijksvastgoedbedrijf is 8563.05.765.B.01.

Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf

Het Auditberaad adviseert het management van het Rijksvastgoedbedrijf:

 • bij het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving;
 • over de regie op het auditbeleid;
 • over het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

In het Auditberaad zitten de leden uit het management van het Rijksvastgoedbedrijf en minimaal één extern lid. Externe leden worden geselecteerd voor een maximale zittingsduur van 4 jaar.

De Auditdienst Rijk (ADR) en de Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunen het Auditberaad. De Algemene Rekenkamer is agenda lid van het Auditberaad. De regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf trad 1 december 2014 in werking.

Contactformulier Mandaatregister

Mandaatregister opvragen

* verplicht in te vullen

Maximaal 5000 karakters.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl zodat wij kunnen reageren op uw vraag of opmerking.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *