Organisatie

Directieteam

Het directieteam van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram, directeur-generaal
 • Drs. A.J. (Allard) Jolles, waarnemend directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement
 • Drs. J.K. (Jürgen) Jongkind RC, directeur Financiën en waarnemend directeur Bestuur en Bedrijfsvoering
 • Drs. R. (Roger) Mol, directeur Transacties en Projecten
 • Ir. R.G. (Richard) Tieskens, directeur Vastgoedbeheer

Portefeuille & personeel, in cijfers (2016)

 • 12,4 miljoen m2 bvo gebouwen Rijk en Defensie
 • 94.000 ha aan grond
 • 1.885 fte

Verkoop en verhuur vastgoed Rijk 2016

Alle verkooptransacties en verhuurtransacties brachten in 2016 in totaal 278 miljoen op.

In ‘Rijksvastgoed in beeld en bedrijf 2016 vindt u een overzicht van de behaalde resultaten in 2016

Voor het jaar 2015 is het jaarverslag als online magazine verschenen.

Mandaatbesluit en mandaatregister

Het Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf kunt u hieronder downloaden. Via onderstaand formulier kunt u informatie opvragen uit het mandaatregister Rijksvastgoedbedrijf.

Agentschap

Het Rijksvastgoedbedrijf is sinds 1 januari 2016 een agentschap. Hierin zijn de  voormalige agentschappen Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de Dienst Vastgoed Defensie opgegaan. Het Rijksvastgoedbedrijf is een baten-lastenagentschap dat wil zeggen dat het baten-lastenstelsel wordt gehanteerd. Het Rijksvastgoedbedrijf is als baten-lastenagentschap onderdeel van begrotingshoofdstuk XVIII Wonen en Rijksdienst. Het Rijksvastgoedbedrijf is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 65890604. Het btw-nummer van het Rijksvastgoedbedrijf is 8563.05.765.B.01.

Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf

Het Auditberaad adviseert het management van het Rijksvastgoedbedrijf:

 • bij het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving;
 • over de regie op het auditbeleid;
 • over het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

In het Auditberaad zitten de leden uit het management van het Rijksvastgoedbedrijf en minimaal één extern lid. Externe leden worden geselecteerd voor een maximale zittingsduur van 4 jaar.

De Auditdienst Rijk (ADR) en de Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunen het Auditberaad. De Algemene Rekenkamer is agenda lid van het Auditberaad. De regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf trad 1 december 2014 in werking.

Contactformulier Mandaatregister

Mandaatregister opvragen

* verplicht in te vullen

Maximaal 5000 karakters.

Aanspreekvorm

Wij willen u in ons antwoord graag op de juiste manier aanspreken.

Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten. Voer het telefoonnummer in zonder spaties. Voorbeeld: 0701234567 .

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl.

Zie ook