Regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf

Het Auditberaad adviseert het management van het Rijksvastgoedbedrijf:

  • bij het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving;
  • over de regie op het auditbeleid;
  • over het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

In het Auditberaad zitten de leden uit het management van het Rijksvastgoedbedrijf en minimaal één extern lid. Externe leden worden geselecteerd voor een maximale zittingsduur van 4 jaar.

De Auditdienst Rijk (ADR) en de Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunen het Auditberaad. De Algemene Rekenkamer is agenda lid van het Auditberaad. De regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf is 1 december 2014 in werking getreden.