Over ons

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland, inclusief Caribisch Nederland.

Rijksvastgoedbedrijf. Voor een beter Nederland.

Wij zijn het grootste vastgoedbedrijf van het land, inclusief Caribisch Nederland.

Rechtenvrije foto's kunt u downloaden in de Beeldbank van het Rijksvastgoedbedrijf.

Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf. Het grootste vastgoedbedrijf van Nederland. Met zo’n 83.000 hectare grond, bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen en een grote diversiteit aan gebruikers. We onderhouden en beheren onder meer gevangenissen, paleizen, rijkskantoren, kazernes, musea, rechtbanken, en natuur- en landbouwgronden. We zijn een organisatie van vijf en twintig-honderd collega’s, divers in onze expertise. Van technici en architecten tot bouwfysici en makelaars, en van projectmanagers tot ecologen. Samen zorgen we voor een inspirerende, duurzame en veilige werk- en leefomgeving. Waar mogelijk zetten wij, samen met partners binnen en buiten het Rijk, de gronden en gebouwen in om maatschappelijke vraagstukken van deze tijd aan te pakken. Neem het veranderende klimaat en de energietransitie. Daarvoor onderzoeken we samen met de markt en lokale partners oplossingen per gebied. We verduurzamen ook ons eigen vastgoed. We renoveren panden en richten ze opnieuw in. Dat doen we door hergebruik van materialen en met groene energie. Daarmee zetten we de toon naar de markt. Samen met Defensie pakken we een aanzienlijk deel van het Defensievastgoed rigoureus aan zodat ook daar een toekomstbestendige vastgoedportefeuille ontstaat. De panden en terreinen die de Rijksoverheid echt niet meer gebruikt verkopen we vaak met de eis er een maatschappelijke bestemming aan te geven. Zo maken we woningbouw mogelijk. En dan hebben we nog onze natuur- en landbouwgronden. We onderzoeken hoe we deze duurzaam kunnen beheren, gebruiken en behouden; en hoe we de stikstofreductie kunnen realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt steeds naar de belangen van zowel gebruikers van ons vastgoed als die van de samenleving. Het vinden van een weloverwogen balans tussen al die belangen maakt ons werk spannend, uitdagend en complex. Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf. Voor een beter Nederland.

Geschiedenis

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. Bij elkaar opgeteld, hebben we het over eeuwen vastgoedervaring.

Juridische kaders

Als overheidsdienst is het Rijkvastgoedbedrijf gebonden aan de onderstaande juridische kaders: