Over ons

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Onze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen stellen wij ter beschikking voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen. Onze deskundige medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling. 

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken 2.365 medewerkers. We zijn verantwoordelijk voor 11,7 miljoen vierkante meter bruto vloer oppervlak (bvo) aan gebouwen, de oppervlakte van alle verdiepingen van een gebouw inclusief de binnen- en buitenmuren. We beheren 82.036 hectare grond; vergelijkbaar met de oppervlakte van de helft van de provincie Utrecht.

Directie

Het directieteam van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit de volgende personen:

  • Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram, directeur-generaal
  • F. (Frank) Foreman, directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement (P&P)
  • Drs. J.K. (Jürgen) Jongkind RC, directeur Financiën en Bestuursadvisering (F&B)
  • Drs. R. (Roger) Mol, directeur Transacties en Projecten (T&P)
  • Drs. I.C.M. (Irene) van Munster en drs. N. (Ninke) Lansink Rotgerink , duo-directie Vastgoedbeheer (VB)

Rechtenvrije foto's van de directieleden zijn op deze webpagina te downloaden.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil een bijdrage leveren aan de duurzame samenleving.

Onze speerpunten

Geschiedenis

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Het is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. Bij elkaar opgeteld, hebben we het over eeuwen vastgoedervaring.

Juridische kaders

Als overheidsdienst is het Rijkvastgoedbedrijf gebonden aan de onderstaande juridische kaders: