Open data

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt data als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen vrij is om onze data in te zien en te hergebruiken.

We stellen onze data via data.overheid.nl beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’. Dit betekent dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is. Iedereen mag open data hergebruiken, zonder verplichte bronvermelding of beperking in wat mogelijk is met de data.

Datasets over vastgoed van het Rijk zijn bijvoorbeeld gegevens over huur en aankoop van vastgoed, een overzicht van alle gebouwen en gronden van het Rijk, (ver)bouw- en renovatieprojecten, kunst in en bij rijksgebouwen, monumenten in staatsbezit en gegevens over verhuur en pacht. Na publicatie worden alle gegevens regelmatig geactualiseerd. Alleen commercieel vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens worden niet gepubliceerd.

De data die op dit moment bij het Rijksvastgoedbedrijf open zijn:

Verkooptransacties, zoals verkoopprijzen

Data met informatie over de verkooptransacties vastgoed Rijksoverheid, zoals de verkoopprijs per object. Deze data bestaan uit:

 • Adres (indien geregistreerd)
 • Type vastgoed
 • Omschrijving
 • Verlijdensdatum. Dit is de datum van de daadwerkelijke overdracht van de akte bij de notaris.
 • Verkoopsom. Dit is de prijs die vermeld staat in de akte zonder eventuele verrekeningen
 • Kadastrale oppervlakte in m2
 • Naam van de koper
 • Ligging in geografisch formaat

Huurtransacties zoals huurprijzen

Data met informatie over de aanhuurtransacties vastgoed Rijksoverheid, zoals de huurprijs per object. Deze bestaan uit:

 • Adres
 • Energielabel
 • Provincie
 • Vierkante meters per functie
 • Prijs per vierkante meter per functie
 • Aantal parkeerplekken
 • Prijs per parkeerplek

Alleen de huurtransacties waar de verhuurder instemming heeft verleend worden gepubliceerd.